wtorek, 4 października 2011


IXPragnienie Pragnień nie wzgardza ludzkim pragnieniem

ono je w sobie wypełnia. po wszystkie dni

koncentruje je w sobie. w sobie skupia

osadzając pragnienia serca człowieka w

rozmaitych uczuciach. we właściwym czasie. we właściwych                                                                                                                   miejscach.

sfera ludzkich pragnień promieniuje na poszczególnych moc                                                                                                                 pragnień:

którędy wpada światło wśród ciemnych nocy

a czy światło to ma moc rozproszyć niepokój…?możliwe, że drogi, którymi podąża człowiek

albo prowadzą do celu kojąc niezłomne dążenia człowieka

rozpraszając mroki ciemności albo też

tylko cel wskazując pytają się o wybór i ukojenia nie dają-----

a czy Nieskończoność, Sens Sensów jest w stanie ukoić pragnienia                                                                                                      człowieka?

Xpragnienie uchwycenia sensu zmaga się we mnie z wolnością wyboru

ono – dostrzegam – mnie przerasta – moją duszę rozum serce: czy                                                                                                                   serce?

Kim Jest ----------

Odwieczne Pragnienie nadające właściwy kierunek ludzkiemu                                                                                                   pragnieniu?

- rozmaite są na powrót wołania ludzi. człowieka. mnie. mnie

spierającego się mnie we mnie samym w moim byciu jakże kruchym                                                                                                                mnie

który dostrzegam ten bolesny ----------

a jakże szlachetny i subtelny rozdźwięk. rozdźwięk:między wiecznością a przemijalnością mnie samego moich pragnień –                                                                           człowiek przemija

a przecież Od-Wieczne Pra-gnienie nie przemija

raz Będące od Zawsze Trwa i się nie Zmienia

teraz myśli moja ---------- Odwieczne Pragnienie o szczęście zapytaj:

a czy jest to Myśl Odwieczna czy też myśl składana z pytań pokoleń?1 komentarz: